Domowy Kościół skupia małżeństwa sakramentalne, które pragną pogłębiać swoje relacje małżeńskie w łączności z Bogiem.

 

Założycielem tej rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

4-7 małżeństw tworzy tzw. krąg. Spotykamy się raz w miesiącu w domach. 

Pierwsze dwa kręgi w naszej parafii powstały niemal zaraz po jej utworzeniu.

Obecnie są cztery kręgi Domowego Kościoła, a naszym opiekunem jest ks. Tomasz Dajczak.  

 

       Na spotkaniach poznajemy się, modlimy, czytamy i rozważamy  Pismo Święte, pogłębiamy naszą wiarę i wiedzę o Kościele, zastanawiamy się jak teorię przełożyć na praktykę w zwykłym życiu.

Domowy Kościół jest ruchem formacyjnym.

Stopniowo uczymy się podejmować określone wysiłki, aby wzrastać duchowo według bardzo konkretnych wskazań ks. Blachnickiego.

Jest to siedem zobowiązań, które w rzeczywistości są dla nas, dla naszych małżeństw i rodzin darami, szansami na  pogłębienie relacji z Panem Bogiem i na budowanie większej jedności, także tej duchowej, w naszych małżeństwach.

Podstawą jest codzienna ok. 15 minutowa modlitwa osobista, zwykle w oparciu o Słowo Boże.

(tzw. Namiot Spotkania – por. Wj 33,7-13), podczas której staramy się rozważyć i wsłuchać się w krótki fragment Pisma Świętego i odnaleźć wskazówki dla siebie.

Kolejne to: codzienna modlitwa rodzinna; codzienna modlitwa małżeńska, raz w miesiącu tzw. dialog małżeński, regularne spotkanie ze Słowem Bożym, systematyczna praca nad sobą (tzw, reguła życia) ukierunkowana na dobro małżeństwa i rodziny oraz bardzo ważne rekolekcje letnie Domowego Kościoła, które staramy się przeżyć przynajmniej raz w roku. Kluczowe znaczenie mają przeżyciowe rekolekcje 15-dniowe.

 

Co nam daje wspólnota?

Poznajemy inne małżeństwa, które chcą bardziej świadomie przeżywać swoją wiarę, wejść głębiej w osobistą relację z Panem Bogiem i które pragną duchowego rozwoju. W kręgu wspieramy się, umacniamy, motywujemy. Mimo że każde małżeństwo jest inne, odnajdujemy wspólną duchową płaszczyznę, która nas jednoczy.

Niesamowitym darem jest to, że wspólnie, jako mąż i żona zaczynamy odkrywać łaskę i piękno sakramentu małżeństwa, uczymy się razem modlić, stawiać Pana Boga na pierwszym miejscu        w naszym życiu, świadczyć o Nim naszym dzieciom, rodzinie czy innym osobom.

Mamy motywację, aby poznawać Słowo Boże. Z biegiem czasu staje się ono dla nas słowem życia, słowem, które nas prowadzi, zmienia, które pokazuje nam, jak dobry jest Pan Bóg, jaki ma wobec  nas plan, zawiera Jego obietnice, na których możemy się oprzeć.

Coroczne wyjazdy na rekolekcje są dla nas źródłem wielu duchowych przeżyć i wewnętrznego odnowienia w oderwaniu od pracy i codziennych obowiązków. To jest bezcenne!

Poznajemy małżeństwa będące we wspólnocie Domowego Kościoła z różnych stron Polski i z innych krajów.

 

Małżonków, którzy chcieliby wejść na tę drogę, spróbować,  prosimy o kontakt z naszym opiekunem ks. Tomaszem Dajczakiem.

Więcej informacji o Domowym Kościele na naszej stronie diecezjalnej https://dk.bydgoszcz.pl/

 

Ala i Sławek Głowaccy

Duszpasterze

ks. kan. dr Andrzej DAWIDEK
proboszcz

ks. Dariusz PRUSZYŃSKI
wikariusz

Kwiecień 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Początek strony