dobrze żyć – to wiele,

dobrze umrzeć – to wszystko...

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolikówwytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzesznikówłaskę nawrócenia, oraz dla wszystkichdobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

 


ADŚ jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę.

Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

 


Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wydaje także informacyjny biuletyn „Nadzieja i Życie”, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei.

Członkowie oraz zelatorzy ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.

Apostolstwo Dobrej Śmieci, zwane także Stowarzyszeniem Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zostało założone 14 września 2001r. w naszej parafii przez ks. Jezuska z Górki Klasztornej.

Pierwszą zelatorką Apostolstwa Dobrej Śmierci została pani śp. Genowefa Karge-Szal i Genowefa Nowak. Od marca 2010r. zelatorką została pani Renata Potocka i pełni tą służbę po dzień dzisiejszy.Pierwszą zelatorką Apostolstwa Dobrej Śmierci została pani śp. Genowefa Karge-Szal i Genowefa Nowak. Od marca 2010r. zelatorką została pani Renata Potocka i pełni tą służbę po dzień dzisiejszy.


Spotkania Apostolstwa Dobrej Śmierci

Spotkania wspólnoty ADŚ maja miejsce raz w miesiącu. Każde spotkanie rozpoczyna dzielenie się swoimi problemami i radościami, omówieniem spraw bieżących. Po zakończeniu spotkania w salce Domu Parafialnego rozpoczyna się modlitwa przed Najświętszym Sakramentem różańcem do 7 boleści Matki Bożej. Spotkanie kończy Msza Święta w intencjach obecnych oraz zmarłych członków ADŚ. Stałym elementem formacji ADŚ są coroczne rekolekcje w Górce Klasztornej, dni skupienia oraz pielgrzymki do różnych Sanktuariów.

Ponadto spotykamy się na wspólnotowym opłatku w okresie Bożego Narodzenia, prowadzimy drogę Krzyżową w Wielkim Poście. Wrzesień to miesiąc, w którym bierzemy udział we wspólnej Eucharystii sprawowanej dla ADŚ w Katedrze Bydgoskiej ze wszystkimi wspólnotami z naszego miasta.

Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci odwiedzają chorych naszej parafii.

Ważną posługą jest odprowadzanie zmarłych i towarzysząca temu modlitwa o zbawienie wieczne dla nich.

Poczet sztandarowy Apostolstwa Dobrej Śmierci jest widoczny podczas wszystkich Świąt Maryjnych i Kościelnych.

Opiekunem ADŚ jest obecnie ks. Zbigniew Zgoliński

Terminarz Mszy Świętych w intencji „za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci” w roku 2017:
14 stycznia 12:00
9 lutego 18:00
9 marca 18:00
20 kwietnia 18:00
11 maja 18:00
8 czerwca 18:00
14 września 18:00
11 września – 15-lecie ADŚ 12:15
12 października 18:00
9 listopada 18:00
14 grudnia 18:00

Duszpasterze

ks. kan. dr Andrzej DAWIDEK
proboszcz

ks. Dariusz PRUSZYŃSKI
wikariusz

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Początek strony