Szkaplerz św. Michała Archanioła

 

Celem przyjęcia Szkaplerza jest oddawanie czci św. Michałowi Archaniołowi, aby za jego szczególną pomocą uzyskać: wolność i rozwój Kościoła Świętego; łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walce z nałogami i wadami, obronę przed herezjami, błędami i fałszywymi naukami (...); wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskanie odpustów; łaskę dobrej i świątobliwej śmierci (Ze Statutu Rodziny Szkaplerza św. Michała Archanioła).

Przyjmujący szkaplerz zobowiązują się do noszenia go (w formie płóciennej lub medalika) i codziennego odmawiania następującej modlitwy - prostego egzorcyzmu napisanego przez papieża Leona XIII:

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Zadania czcicieli św. Michała Archanioła:

  • rozsławianie czci Św. Michała Archanioła i modlitwa o Królestwo Chrystusa i Maryi Niepokalanej w umysłach i sercach ludzkich,
  • świadectwo chrześcijańskiego życia i zachęcanie innych do wierności Panu Bogu,
  • troska o ocalenie dzieci i młodzieży przed zgorszeniem i złem moralnym,
  • modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.

Dobra duchowe, w których uczestniczą czciciele św. Michała Archanioła:

  1. W każdy pierwszy wtorek miesiąca Msza św. w intencjach czcicieli św. Michała Archanioła. Zarówno żyjących jak i zmarłych.
  2. Ponadto udział we wspólnych modlitwach odmawianych w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła.

Szkaplerz można przyjąć podczas peregrynacji figury św. Michała Archanioła po Polsce. Ceremonii błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza może dokonać każdy kapłan lub diakon Zgromadzenia św. Michała Archanioła lub inny kapłan bądź diakon delegowany przez Zgromadzenie. Szkaplerz sukienny i medalik mają taką samą wartość duchową. W naszej parafii kapłani otrzymali pozwolenie za nakładanie szkaplerza poza czasem peregrynacji.

Noszenie szkaplerze - a właściwie nie samo noszenie, ale PRZYNALEŻNOŚĆ do niego to wielki zaszczyt i niezwykle konkretna tarcza obronna rozpostarta przez św. Michała Archanioła.


Aktualności

Od dwóch miesięcy do kalendarza liturgicznego w naszej Parafii zagościło nabożeństwo do Św. Michała Archanioła. W każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18:00 odprawiana jest msza św. wotywna połączona z katechezą, po mszy natomiast adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem do Michała Archanioła zakończonym specjalnym błogosławieństwem. Serdecznie zapraszamy. Po każdym nabożeństwie jest możliwość przyjęcia szkaplerza Św. Michała Archanioła.

Poniżej zamieszczamy ostatnie katechezy do samodzielnego zgłębiania:

Marzec 2021

Od dzisiaj przez kilka kolejnych naszych spotkań rozpoczniemy cykl katechez formacyjnych, poświęconych przybliżeniu i poznaniu postaci Św, Michała Archanioła. Rozważymy kim jest ten Anioł oraz co mówi nam na Jego temat Pismo Święte i co jest celem Jego misji danej przez Boga i dlaczego jest tak ważny. Chcemy aby te spotkania były ubogacające i owocne duchowo, dlatego teraz poprosimy Ducha Świętego aby nam pomógł w przezywaniu tego czasu słuchania

         W imię Ojca i Syna i Ducha Św…….

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Swoich wiernych i rozpal w nich ogień Swojej miłości

Ześlij Ducha Twego a powstanie życie i odnowi oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować, Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Maryjo, Królowo Aniołów Módl się za nami, Świety Michale Archaniele módl się za nami.

Święty Michał ,jest wyjątkowym Aniołem. Dlatego poświęcimy mu trochę więcej czasu. O Aniołach piszę się i mówi dużo. Natomiast o Michale jest stosunkowo niewiele  Z racji tego, że w sposób szczególny zaprosiliśmy Go do naszej parafii, trzeba nam abyśmy poszerzyli wiedzę na Jego temat.

Jako Anioł, jest istotą bardzo tajemnicza. Można rzec że więcej o nim nie wiemy niż wiemy. Tak jest też z wszystkimi pozostałymi Aniołami. Jednak to co zostało już przed nami odkryte, wystarczy w zupełności, abyśmy byli szczęśliwi i mogli w pełni przeżywać nasze życie wraz z nim i innymi bytami Anielskimi.

Św. Michał nie jest bytem widzialnym. Jest Aniołem. Co to znaczy ? To znaczy, że jest istotą czysto duchową. To potwierdza, że obok nas ludzi istnieje inna cywilizacja zamieszkiwana przez  inne byty, dla nas  niewidzialne.   Tego świata wcale nie trzeba szukać na innych planetach.  Te byty, żyją tuż obok nas. Stworzył Je Bóg. Wiemy o tym z Pisma Świętego,  przez które swoje słowo kieruje do nas Bóg. Wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. W tym Bożym słowie, Bóg o Aniołach mówi około 300 razy i o ich działaniu. Nie tylko tych Świętych ale także tych upadłych.

   Michał Archanioł, to jeden z tych Świętych Aniołów, i dlatego nie mówimy o nim używając zwrotu Michał a Święty Michał.  Przebywa  On bowiem w obecności Boga, który jest po Trzykroć Święty Święty  Gdy Michał się pojawia  , ta Bożą  obecność przynosi. Obecność Anioła i Boga wzajemnie się przenikają. Aniołowie obecność Boża zwiastują. Dlatego Święty Michał oznacza „ Któż Jak Bóg”- jest pełen Boga i Boga niesie.

Aniołowie są przeźroczyści, niewidzialni. Nie chcą Oni zatrzymywać uwagi na sobie. Są podobni do księżyca, który świeci tylko światłem odbitym od słońca. Ich Anielskość od Pana Boga pochodzi. Dlatego Michał Archanioł mówi „ Któż Jak Bóg”, nie ma parcia na szkło, na kamerę, na  mikrofon, On mówi „Któż Jak Bóg”, chce być w cieniu i ukryty., nieobecny a zarazem obecny, wspomagający, asystujący. Bóg mówi „ Jestem który jestem” w nim się poruszamy i żyjemy. Nie ma miejsca na ziemi, gdzie byśmy nie przebywali w obecności Boga.  Aniołowie jednak także są , bo zwiastują kochającego Boga, są Jego posłańcami, działają w Jego imieniu. I tak należy spoglądać na Świętego Michała Archanioła.

Nie jest łatwo mówić o Aniołach. Są Oni z jednej strony bardzo nam bliscy a jednocześnie dalecy. Towarzyszą nam na ziemi nieustannie a zarazem są najdalsi przez swoją tajemniczość.  Patrząc na mnie teraz widzicie tylko  Księdza.. Pan Bóg natomiast widzi dwie osoby. Nie tylko Michała Archanioła , którego obrazuje ta figura ale także mojego świętego Anioła Stróża, który tu jest i pilnuje aby z tego co mówię było jak najwięcej pożytku. Znany mistyk John Tauler  pisał tak „ Nie bardzo wiem jakimi słowami można i trzeba mówić o tych czystych duchach. Bo nie mają One ani rąk, nóg, postaci, kształtu a nasz umysł nie jest w stanie poznać bytu, któremu brak wszystkiego. Dlatego nie możemy mówić o ich istocie ale o ich oddziaływaniu na nasze życie”

  To bardzo mądre słowa Aniołom brakuje wszystkiego co mają ludzie. Bywało jednak, że stawali się widzialni i  stąd np. mamy takie a nie inne postaci Świętego Michała Archanioła. Mimo to, jak wskazał mistyk należy mówić bardziej o wpływie Aniołów a nie o ich naturze.

    Nawet sam Pan Jezus który mówił tyle o Aniołach nigdy nie opisał ich natury. Dowiemy się natomiast ze Słowa Bożego, że Aniołowie towarzyszą mu w Jego drodze wypełniania woli Ojca. Wskazał także, że wróci w towarzystwie Aniołów z orszakiem Anielskim.  Położył On nacisk na ich oddziaływanie i powierzone im zadania.  Wskazał, że są nam potrzebni .  Nawet Maryja potrzebowała Archanioła Gabriela  i Święty Józef, który otrzymał informacje od Boga przez listonosza  w postaci Anioła, to dopiero cóż my, zwykli śmiertelnicy.

Potrzebujemy naszego Anioła Stróża i Świętego Michała Archanioła na naszej drodze do zbawienia.  Naszych Sojuszników których dał nam Pan Bóg. Ciąg dalszy za miesiąc

 

Kwiecień 2021

Miesiąc temu  rozpoczęliśmy cykl katechez , poświęconych przybliżeniu i poznaniu postaci Św, Michała Archanioła. Rozważaliśmy kim jest ten Anioł oraz co mówi nam na Jego temat Pismo Święte i co jest celem Jego misji danej przez Boga i dlaczego jest tak ważny.  Dzisiaj dalej będziemy poznawali postać Tego Anioła.

Zanim to nastąpi pomódlmy się i poprośmy Ducha Świętego aby nam pomógł w przezywaniu tego czasu słuchania

         W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Swoich wiernych i rozpal w nich ogień Swojej miłości

Ześlij Ducha Twego a powstanie życie i odnowi oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować, Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Maryjo, Królowo Aniołów Módl się za nami, Święty Michale Archaniele módl się za nami.

Wiemy, że Michał Archanioł jest osobą, duchowym bytem, posiadającym rozum, wolną wolę i jest obdarzony wyjątkową mocą. Stworzony jest przez Boga Nie jest jakąś tam energią unoszącą się w powietrzu, którą możemy sobie ściągnąć z kosmosu.  Komunikujemy się z nim tak jak ludzie między sobą zwracając się do niego jak do osoby. Kiedy powiem „ Święty Michale” On jakby pytał Wołasz mnie Tomku, Krzysiu, Anno… Jaka masz do mnie sprawę, jak mogę Ci pomóc?” To spotkanie serce w serce, osoby z osoba.  Tak należy podchodzić do każdej rozmowy i modlitwy z Aniołami. Zwłaszcza do tego konkretnego którego próbujemy sobie przybliżyć i poznać – Świętego Michała, obdarzonego szczególną mocą , o której informuje nas już  choćby wygląd tej figury , która tu stoi.  O tym jak On wygląda  dowiadujemy się z   Pisma Świętego. Mówi nam o tym choćby Księga Proroka Daniela. Daniel ma nadzwyczajną wizję, spotyka się z istota pozaziemską, z Aniołem. Tak to opisał. „ Gdy znajdowałem się nad brzegiem wielkiej rzeki, podniosłem oczy i patrzyłem, oto stał pewien człowiek. Ubrany w lniane szaty, Jego biodra były przepasane czystym złotem, ciało zaś Jego było podobne do topazu, Jego oblicze do blasku błyskawicy, oczy Jego były jak pochodnie ogniste, Jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi a Jego głos, jak głos tłumu” Prorok Daniel, czyni ogromny wysiłek, by przy pomocy ubogiego ludzkiego języka przedstawić, niebywały blask i majestat niebiańskiej postaci. Używa słowa jakby, jak- symbolizujące niedoskonałość porównań. Zatrzymam się na ostatnim. „ …. A Jego głos , jak głos tłumu” Kibice  piłkarscy wiedzą czym różni się doping jednej osoby, od głosu tłumu, którego siła jest potężna. Tak właśnie przedstawia Prorok Daniel Św. Michała Archanioła.                                                                                         Słowo Boże, mówi nam też o tym iż Anioł ten należy do Dziewięciu Chórów Anielskich. Pierwsze z nich ,będące najbliżej Boga to ;Serafini, Cherubini, Trony. Kolejne trzy od góry to: Panowania, Mocarstwa, Potęgi. Ostatnie trzy będące najbliżej nas ludzi to : Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie Stróżowie. To, że Anioły są w hierarchii , nie oznacza iż są gorsi jeden od drugiego. Nie zazdroszczą sobie poszczególnej przynależności do jednego z chórów, cieszą się , że mogą służyć i jest to ich ulubionym zajęciem. To tak jak ze schodami. Pierwszy jest potrzebny i drugi oraz dziewiąty. Gdyby nie te pierwsze , to nikt by nie postawił swojej nogi na ostatnim. Chóry mogą kojarzyć się nam także ze śpiewaniem i instrumentami. Jednak nie świadczy to o tym, że Aniołowie to tylko wokaliści i instrumentaliści. Choć na Mszy Świętej , nasze głosy podczas prefacji przyłączają się do ich śpiewów, „ Święty, Święty, Święty ” to trzeba nam zauważyć, że Aniołowie to także żołnierze , tak jest właśnie przedstawiony szczególnie Michał Archanioł. Tak jak Polska dzieli swoje wojska na dywizje, plutony i kompanie, tak armia Pana Boga dzieli się na Chóry, Legiony, Zastępy .I Michał zawsze ukazuje nam się uzbrojony .O Jego obronnej roli opowiemy sobie w innych konferencjach, Dzisiaj jeszcze chcę zwrócić uwagę , że mimo iż należy On do chóru, który jest drugi od dołu, stał się wodzem wojska niebieskiego. Tu sięgamy do początku stworzenia.  Świat który stworzył Bóg możemy porównać do wieżowca z piętrami. Na każdym piętrze spotykamy istotę o innym stopniu doskonałości. W środku jest człowiek,  składa się z materii i ducha. Pod nim na niższych piętrach jest tylko to co jest materialne; zwierzęta, rośliny i cały świat materii nieożywionej. Nad nami są wyższe pietra, które zamieszkują byty czysto duchowe nazywane Aniołami. Kiedy Bóg stworzył świat powiedział do Aniołów „ Oto człowiek, jest niżej od Was ale Ja go ukochałem, chce żeby był moim dzieckiem, macie Jemu służyć, On może do mnie mówić Ojcze. Wy mówicie do mnie Panie. Chcę człowieka przenieść Do Mojego Domu, do Domu Ojca. Ta decyzja wywołała wśród Aniołów rebelie. Oni którzy byli i są istotami postawionymi wyżej w hierarchii , mieli nam służyć. Ta decyzja Pana Boga doprowadziła, że jeden z aniołów się zbuntował. To był Lucyfer „ Niosący Światło’ , który należy do chórów Serafinów czyli będącego najbliżej Boga.  Powiedział, że nie będzie służył. Pociągnął też za sobą inne duchy. Od tego czasu upadłe anioły są w piekle. Po drugiej stronie stanął Michał Archanioł. Także do Niego przyłączyło się wiele duchów. Jednak to On pierwszy zawołał „ Któż Jak Bóg” i Bóg w sposób szczególny nagrodził Świętego Michała Archanioła za ten wybór. On przez łaskę został wywyższony. Ustanowiony wodzem wojska niebieskiego. Księciem Aniołów Wszyscy Aniołowie są do Jego dyspozycji. Jego przywódcza rola także jest pokazana w Piśmie Świętym, choćby w Apokalipsie czytamy „ Michał i Jego Aniołowie” On to ma do dyspozycji Aniołów, dlatego jest Aniołem nr jeden. Stało się tak z Woli Bożej, która uposażyła Michała w dodatkową łaskę mądrość i moc. Tak głosili Ojcowie Kościoła -” Pycha z Nieba spycha, kto się uniża, będzie wywyższony” To stąd wynika pozycja Michała Archanioła w Niebie. Święty Michał Boża Mocą szafuje zawsze z mądrością i miłością także z ogromna pokora. Można to także wyczytać w modlitwie Papieża Piusa XIII ‘…A Ty Wodzu Zastępów Niebieskich ,szatana i inne złe duchy , które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą MOCĄ BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA.’ Amen. Zły duch zawsze jest Jemu podległy, Święty Michał zawsze staje z ogromna pokorą przed Bogiem a to czego dokonuje dzieje się potęgą Bożej mocy a nie Jego własnej. Na dzisiaj kończymy. Pomyślmy o tych treściach, rozejrzyjmy się wokół siebie, otwórzmy serce, oczy naszej duszy, dostrzeżmy niewidzialnych sojuszników i przyjaciół których dal nam Pan Bóg. Świętych Aniołów a nade wszystko Świętego Michała Archanioła Jemu bardzo zależy abyśmy go poznali, bo chce nam dać coraz większy udział w swojej mocy i doprowadzić nas do szczęścia jakim jest bycie w głębokiej zażyłości z Żywym Bogiem. Za miesiąc ciąg dalszy……

 

 

 

Duszpasterze

ks. kan. dr Andrzej DAWIDEK
proboszcz

ks. Dariusz PRUSZYŃSKI
wikariusz

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Początek strony