,,Powołanie kapłańskie jest darem Bożym, stanowiącym niewątpliwie wielkie dobro dla tego, dla kogo jest przede wszystkim przeznaczone. Ale jest to również dar dla całego Kościoła, dobro dla jego życia i misji. Kościół przeto winien chronić ten dar, cenić go i miłować. Kościół ponosi odpowiedzialność za narodziny i dojrzewanie powołań kapłańskich. (…) Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniało się i utrwalało przekonanie, że troska o powołania jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła. (…) ‘’
~Jan Paweł II „Pastores dabo vobis”


Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej powstało 8 grudnia 1993 roku. Założycielem i prezesem był śp. ks. kan. dr Jan Tadych. Gdy powstała Diecezja Bydgoska Stowarzyszenie Wpierania Powołań zaczęło działać na terenie nowej diecezji.  Pierwszym moderatorem był ks. Andrzej Kłosiński (obecny proboszcz parafii MBNP w Bydgoszczy), potem ks. Tomasz Kalociński (obecnie proboszcz św. Maksymiliana Kolbego w Bydgoszczy), a teraz od 2011 roku ks. Zygmunt Zaborowski (obecnie Ojciec Duchowny w WSD w Bydgoszczy).


W naszej parafii Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich działa od kilkunastu lat. 
Z ramienia świeckich główną odpowiedzialną jest Pani Jadwiga Araszkiewicz, natomiast opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje Ksiądz Tomasz Dajczak. Wspólnota ofiarowuje swe modlitwy w intencji powołań Kapłańskich i Zakonnych, a także wspiera je materialnie. Członkowie Stowarzyszenia spotykają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 18 sprawowanej w intencji powołań i Kapłanów połączonej z adoracją Najświętszego Sakramentu. Po Mszy Świętej odbywa się spotkanie formacyjne dla członków Stowarzyszenia w salce przy kościele. Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich uczestniczy w różnych spotkaniach, Eucharystiach odbywających się poza naszą parafią, pielgrzymkach, rekolekcjach według terminarza diecezjalnego. Powołanie do Kapłaństwa i stanu Zakonnego nie zawsze jest łatwą drogą, my jako osoby świeckie swoją obecnością i modlitwą dajemy świadectwo wiary w posługę następców Jezusa Chrystusa.


Przyjdź i bądź, ofiaruj swój czas!
Zapisując się w pierwszy czwartek miesiąca bądź telefonicznie u Pani Jadwigi pod numerem telefonu: 536639500.

 

Duszpasterze

ks. kan. dr Andrzej DAWIDEK
proboszcz

ks. Dariusz PRUSZYŃSKI
wikariusz

Maj 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Początek strony