Spowiedź i Komunia Święta w naszej parafii

W związku z wprowadzonymi przez Rząd RP ograniczeniami ilości wiernych

podczas nabożeństw oraz Mszy św.

informujemy, że w naszej parafii spowiedź odbywa się każdego dnia przed planowymi Mszami św.

Jednocześnie istnieje możliwość indywidualnego umówienia się z kapłanem na sakrament pokuty.

Istnieje także możliwość przyjęcia Komunii św. poza Mszą św. - również można uzgodnić to telefonicznie z kapłanami.

 

Przeżywamy bardzo trudny czas, tym bardziej nie rezygnujmy z umocnienia w Sakramentach.

"Jezus Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść?

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy?"

(J 6, 68)

  W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia. Od lat jest on połączony z duchową adopcją dziecka poczętego.

W tym roku z oczywistych względów epidemicznych, oraz nałożonych ograniczeń dotyczących uczestnictwa w mszach św. zachęcamy do indywidualnego podjęcia tego jakże ważnego dzieła.

Poniżej przedstawiamy modlitwę przyrzeczenia:


 

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci

*Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych

*Postanawiam mocno i przyrzekam

*Że od dnia ......................................

*W uroczystość ................................

*Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko

* którego imię jedynie Bogu jest wiadome

*Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

*Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

*Tymi modlitwami będą: -jedna Tajemnica Różańca św.,

* moje dobrowolne postanowienia,

* modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

"Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu -proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen".

 

Więcej informacji i pomocy multimedialnych na stronie: https://duchowaadopcja.pl/ DROGA KRZYŻOWA

Zachęcamy tych, którzy z oczywistych względów nie mogą wziąć udziału w drodze krzyżowej, do odprawienia jej w domu.

Pomocą niech będzie zespół "Posłani przez Pana", który niejednokrotnie gościł w naszej parafii

https://www.youtube.com/watch?v=JL47WBPNaZc 
UWAGA!

Jeśli w związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce

potrzebujecie Państwo wsparcia i pomocy w zakresie zaopatrzenia w żywność, środki czystości lub lekarstwa

istnieje możliwość pomocy.

Osoby, które z oczywistych powodów nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii,

a są w stanie łaski uświęcającej, mogą przyjąć Ciało Pana Jezusa podczas odwiedzin szafarza nadzwyczajnego komunii świętej.

Być może sami Państwo takiej pomocy nie potrzebujecie, ale znacie kogoś z naszej Parafii, kto jej potrzebuje.

 

Prosimy o kontakt telefoniczny:

Sylwia i Piotr Dambeccy tel. 693 406 609
 

Duszpasterze

ks. kan. dr Andrzej DAWIDEK
proboszcz

ks. Dariusz PRUSZYŃSKI
wikariusz

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Początek strony