Towarzystwo Świętego Wojciecha

Towarzystwo Świętego Wojciecha reaktywował Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski dekretem podpisanym w Gnieźnie dnia 20 czerwca 1990 roku. Uważa się je za kontynuatora stowarzyszenia Straży Świętego Wojciecha powołanej w Gnieźnie w 1882 r. Towarzystwo Świętego Wojciecha terenem działania obejmuje obecnie Archidiecezję Gnieźnieńską i Diecezję Bydgoską.

TŚW jest zrzeszeniem publicznym społeczności katolickiej. Cele, które stoją przed nim można zawrzeć w trzech głównych zadaniach, tj.: kult, formacja i reprezentacja.

Towarzystwo dba o kult św. Wojciecha, swojego patrona, ale również patrona Archidiecezji Gnieźnieńskiej i patrona Polski poprzez nabożeństwa, udział w uroczystościach ku jego czci i pielgrzymkach do miejsc związanych ze św. Wojciechem.

Drugie zadanie, tj. formację, Towarzystwo realizuje przez organizowanie prelekcji wyjaśniających podstawy doktryny chrześcijańskiej, objaśniających katolicką naukę społeczną, a także przez wydawanie broszur, afiszy i innych materiałów ewangelizacyjnych.

Trzecim zadaniem jest reprezentacja, która ma polegać na odgrywaniu roli integrującej wśród organizacji i ruchów katolickich - na szczeblu diecezji poprzez udział członków Towarzystwa w Radzie Prymasowskiej oraz w parafiach, gdzie Koło Towarzystwa współpracuje z ks. proboszczem. Jako elita społeczności katolickiej, członkowie powinni reprezentować poglądy katolickie wszędzie tam, gdzie działają: w miejscu pracy, w ciałach przedstawicielskich i w urzędach.

Do praktycznych zadań członka Towarzystwa, które powinien raz w roku wypełnić, to udział w trzydniowych wielkopostnych rekolekcjach organizowanych dla członków Towarzystwa (marzec), udział w uroczystych obchodach ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie (kwiecień) oraz pielgrzymka do grobu św. Wojciecha (wrzesień).

Organizacyjnie TŚW dzieli się na Regiony, których jest pięć, a Regiony na Koła. Na czele Towarzystwa stoi prezes TŚW, na czele Regionów - prezesi regionów, a Kół – prezesi kół. Całe TŚW liczy około 400 członków. Asystentem Kościelnym TŚW jest ks. dr Tomasz Głuszak.


Koło przy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego istnieje od początku istnienia parafii i obecnie liczy 5 członków. Asystentem parafialnym koła jest ks. Zbigniew Zgoliński. Członkowie koła aktywnie uczestniczą w życiu parafii. Są widoczni podczas uroczystości kościelnych biorąc udział w asyście liturgicznej a także pomagają przy różnych pracach wokół kościoła. Często również uczestniczą w uroczystościach o wymiarze miejskim bądź w świętach innych parafii. Obecność członków TŚW można zauważyć po charakterystycznym stroju – długim czarnym płaszczu z naszytym emblematem oraz granatowym berecie.


Aby stać się członkiem TŚW należy posiadać pozytywną opinię ks. Proboszcza oraz zostać zaproszonym do Towarzystwa przez dwóch jego obecnych członków. Liczymy na to, że nie zabraknie w naszej parafii mężczyzn chętnych do krzewienia kultu św. Wojciecha i włączenie się w życie parafii.

Duszpasterze

ks. kan. dr Andrzej DAWIDEK
proboszcz

ks. Dariusz PRUSZYŃSKI
wikariusz

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Początek strony